› FIRMY
› OGŁOSZENIA
› AUKCJE

finanse, ubezpieczenia, prawo

›› banki (23)
›› kantory (8)
›› lombardy (2)
›› windykacja (2)
›› biura rachunkowe (58)
›› kancelarie adwokackie (20)
›› sądy, prokuratury (8)
›› rzeczoznawcy (9)
numer wpisu 2960, data dodania 2013.04.03, odsłon 35081, edytuj
Elbląg 82-300, ul. Tuwima  5/1
tel. kom. 503 152 025

oferta

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów:

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • Księgowanie listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzenie zeznania rocznego
 • Przygotowywanie bilansów ( ocena działalności)
 • Przygotowywani przelewów z opłatami do U.S.
 • Reprezentowanie Klienta przed U.S.
 • Archiwizacja dokumentów
   

Księga handlowa (pełna księgowość) zgodnie z ustawą o rachunkowości:

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Dekretowania dokumentów źródłowych.
 • Rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • Co miesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych (VAT),
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne)
 • Sporządzanie potwierdzenia sald
 • Sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną
 • Przygotowywani przelewów z opłatami do U.S.
 • Reprezentowanie Klienta przed U.S.
 • Archiwizacja dokumentów
   

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego:

 • Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • Wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
 • Prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzenie zeznania rocznego
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S.
 • Reprezentowanie Klienta przed U.S.
 • Archiwizacja dokumentów
   

Dokumentacje i ewidencje personalne pracowników:

 • Przygotowanie akt osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. Umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
   

Dokumentacje i ewidencje płac:

 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
   

Dokumentacje ZUS:

 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Wyjaśnianie i korygowanie błędnie sporządzonych dokumentów z lat poprzednich
 • Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( no. z. chorobowy, macierzyński)
 • Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami do ZUS


 

lokalizacja na mapie
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.