› FIRMY
› OGŁOSZENIA
› AUKCJE

kultura i sztuka

›› galerie (4)
›› instytucje (9)
›› kluby, puby (4)
›› muzea (1)
›› stowarzyszenia (0)
›› kina, teatry (3)
numer wpisu 1583, data dodania 2012.09.21, odsłon 17984, edytuj
Elbląg 82-300, ul. Plac Jagiellończyka 1
tel. 55 611 20 50

Opis

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" jest samorządową instytucją kultury o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. Podstawowym celem Centrum jest realizacja zadań z zakresu twórczości i jej upowszechniania, edukacji kulturalnej, informacji (w tym działalności medialnej), promocji regionu, wychowania przez sztukę, sport i turystykę. Cele te realizowane są poprzez:
 

 • organizację, realizację i promocję przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
 • prowadzenie kina,
 • prowadzenie Ośrodka Współpracy Transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim,
 • prowadzenie Portalu Kulturalnego Warmii i Mazur e-swiatowid.pl,
 • merytoryczną opiekę nad twórczością amatorską oraz społecznym ruchem kulturalnym (teatrami, chórami, orkiestrami, klubami, zespołami sportowymi itp.) sprawowaną poprzez działalność informacyjną, pomoc w doborze repertuaru, przedmiotową ocenę oraz działalność edukacyjną,
 • działalność promocyjną i informacyjną z wszelkich dziedzin kultury i sztuki,
 • działalność w zakresie budowania systemu informacji o kulturze, w tym na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego,
 • organizację kampanii promocyjnych i społecznych,
 • organizację działań na rzecz integracji europejskiej, społecznej, zawodowej, kulturalnej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej i innych form kształcenia pozaszkolnego w dziedzinie kultury i sztuki,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Centrum.

Dla realizacji tych zadań Centrum prowadzi również działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Przy Centrum mogą działać związki twórcze, naukowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, kluby i sekcje sportowe oraz inne związki nie zajmujące się działalnością polityczną.

Jednym ze strategicznych zadań Centrum "Światowid" jest jego działalność środowiskowa. Od lat działają tu sekcje i kluby zainteresowań: teatralne, plastyczne, fotograficzna i inne, a przy stanowiącym "część taneczną" Promyku funkcjonuje, m.in. Formacja Standardowa LOTOS - Jantar - złoty medalista Mistrzostw Świata z 1999 i 2010 roku i II wicemistrz świata z 2005 i 2011 roku.

CSE Światowid   zobacz więcej zdjęć ›
lokalizacja na mapie
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.