› FIRMY
› OGŁOSZENIA
› AUKCJE

rozwój i edukacja

›› żłobki (3)
›› przedszkola (28)
›› szkoły podstawowe (24)
›› gimnazja (12)
›› szkoły średnie (23)
›› szkoły policealne (8)
›› szkoły wyższe (5)
›› kursy i szkolenia (45)
›› kursy językowe (24)
›› placówki i poradnie (14)
rozwój i edukacja
numer wpisu 1439, data dodania 2012.09.06, odsłon 10712, edytuj
Elblag 82-300, ul. ŚLUSARSKA 8
tel. 55 641 65 55

O przedszkolu

Przedszkole Nr 19 obejmuje edukacją dzieci zdrowe i te dotknięte niepełnosprawnością. Placówka prowadzi cztery oddziały integracyjne dla dzieci z :

- niepełnosprawnością sprzężoną,
- niepełnosprawnością ruchową
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym
- z niedosłuchem
- z autyzmem i zespołem Aspergera
 
Kadrę specjalistyczną tworzy zespół pedagogów i specjalistów w tym:
- psycholog -1 
- logopeda -1
- oligofrenopedagog - 9 
- terapeuta zajęciowy -1
- rehabilitant ruchowy-1
- gimnastyka korekcyjna-1
- trener piłki nożnej -1
- fizjoterapeuta -1
- praca socjalna i opiekuńcza -1
- edukacja wczesnoszkolna-9
- terapia pedagogiczna-2
 
Na bazę placówki składa się:
- gabinet logopedy, psychologa- 1,
- gabinet rewalidacji indywidualnej - 1
- gabinet pedagoga specjalnego-1
- sala doświadczania świata- 1
- sala rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej -1
- laboratorium-1
 
Sale wyposażone są w specjalistyczny sprzęt:
- komputer i oprogramowanie komputerowe dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, 
wadami wymowy (pakiet Logopedia)
- specjalistyczne pomoce do zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych
- sprzęt do zajęć korekcyjnych i rehabilitacji ruchowej
- pomoce stymulujące zmysły : wzrok, słuch, dotyk
 
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.