› FIRMY
› OGŁOSZENIA
› AUKCJE
A1 _ MAZURY DUZY

rozwój i edukacja

›› żłobki (0)
›› przedszkola (0)
›› szkoły podstawowe (24)
›› gimnazja (12)
›› szkoły średnie (23)
›› szkoły policealne (8)
›› szkoły wyższe (5)
›› kursy i szkolenia (45)
›› kursy językowe (24)
›› placówki i poradnie (14)
numer wpisu 1438, data dodania 2012.09.06, odsłon 13330, edytuj
Elblag 82-300, ul. WIEJSKA 6
tel. 55 648 18 80

O przedszkolu

Przedszkole Nr 21 w Elblągu powstało w wyniku wybudowania w północnej części miasta największego osiedla mieszkalnego o nazwie Zawada. W 1997  roku placówka przyjęła nieoficjalną nazwę Słoneczne Przedszkole. Od tej pory ma swój sztandar, symbol, pieczęć i hymn, do którego słowa ułożyli pracownicy placówki. Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dzieci do szkoły i zwiększenie ich szans edukacyjnych w warunkach umożliwiających im wszechstronny rozwój. Dziś pomimo utworzenia na terenie Zawada kilku placówek opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, Przedszkole nr 21 w Elblągu nadal jest miejscem, do którego rodzice chętnie  przyprowadzają swoje dzieci.

Przedszkole oferuje swoim podopoiecznym:
 • bezpłatne nauczanie, wychowania i opiekę w czasie nieprzekraczalnym od 08.00 do 13.00 przez pięć dni w tygodniu ( od poniedziałku do piątku)
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego wieku i potrzeb
 • udzielanie dzieciom niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wyżywienie, zgodnie z obowiązującymi normami
 • realizację podstawy programowej
 • wspomaganie wychowawczej roli rodzin
W czasie obejmującym bezpłatne nauczanie odbywają się także zajęcia logopedyczne oraz religia.
 
religia - poniedziałek i czwartek o godz. 9:20 (6-latki)
harce logopedyczne- środa o godz. 8:30 (5-latki); godz. 9:40 (6-latki)
zajęcia logopedyczne-  piątek od godz. 7:30 do godz. 10:30
 
W ramach bezpłatnego nauczania, przedszkole zapewnia:
 • gry i zabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające zainteresowania dziecka
 • gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny
 • zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne
 • gry i zabawy dydaktyczne  wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka
 • zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny
W ramach odpłatnych zajęć dodatkowych odbywają się zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej i zajęcia wokalno- taneczne.
 
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od 5.30 do 16.30.
lokalizacja na mapie
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.