› FIRMY
› OGŁOSZENIA
› AUKCJE

rozwój i edukacja

›› żłobki (0)
›› przedszkola (0)
›› szkoły podstawowe (24)
›› gimnazja (12)
›› szkoły średnie (23)
›› szkoły policealne (8)
›› szkoły wyższe (5)
›› kursy i szkolenia (45)
›› kursy językowe (24)
›› placówki i poradnie (14)
numer wpisu 1429, data dodania 2012.09.06, odsłon 12295, edytuj
Elblag 82-300, ul. Szczecińska 30
tel. 552342561

O przedszkolu

Przedszkole Nr 4 mieści się w dwupiętrowym budynku przy ul. Szczecińskiej, gdzie pedagodzy wspólnie z rodzicami tworzyą przyjazny klimat do zabawy i edukacji najmłodszych. Sprzyjają temu nowoczesne metody i techniki w pracy z dziećmi. Jak zapewnia kadra placówki, dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. Nad ich rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania;

MISJA PRZEDSZKOLA:
-  Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne Rodziców;
-  Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami;
-  Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania;
-  Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi;
 
W przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe:
- Grupa 3-latków Biedroneczki Kropeczki
- Grupa 4-latków Myszki Matematyczki
- Grupa 5-latków Krasnoludki Liczybutki
- Grupa 6 -latków Jeżyki Liczebniki
 
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30.
 
Przedszkolny Zestaw Programów 
1.Dziecięca matematyka- E.Gruszczyk-Kolczyńska
2. Program Wychowawczy
3. Elbląg – moja mała ojczyzna
edukacja regionalna
4. Mały Artysta - program warsztatów plastycznych
5. Nasz literkowy świat - innowacja metodyczna
6. Program Adaptacyjny
7. Edukacja zdrowotna
8. Zapobieganie agresji
9. Praca z dzieckiem nadpobudliwym
10. Program nauczania języka angielskiego
 
Zajęcia dodatkowe:
  • religia
  • język angielski
  • rytmika
  • warsztaty plastyczne
  • warsztaty teatralne
lokalizacja na mapie
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.