› FIRMY
› OGŁOSZENIA
› AUKCJE

urzędy, instytucje, organizacje

›› służby mundurowe (4)
›› partie polityczne (4)
›› urzędy państwowe (12)
›› stowarzyszenia (22)
numer wpisu 3128, data dodania 2014.08.22, odsłon 4118, edytuj
Elbląg 82-300, ul. Próchnika 36/3
tel.  505 764 574

O stowarzyszeniu

Głównym celem stowarzyszenia jest promocja sportu i turystyki również dla osób niepełnosprawnych.

Nasze cele:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (w tym osób niepełnosprawnych),
  • wspierania rozwoju, promocji turystyki, krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym osób niepełnosprawnych),
  • przeciwdziałania patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia) i chorobom cywilizacyjnym przez aktywny sport, wypoczynek, rekreację i turystykę,
  • ochrony i promocji zdrowia – poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń i możliwości ich unikania związanymi z uprawianiem aktywnej turystyki, rekreacji i sportu,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i integracji międzypokoleniowej,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności wspieranie uprawiania aktywnej turystyki, rekreacji i sportu przez osoby niepełnosprawne,
  • rozpowszechniania i promowania aktywnej turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku rodzinnego,
  • promowanie aktywnej turystyki, rekreacji oraz wypoczynku dla osób starszych,
  • promowanie turystyki kwalifikowanej,
  • organizacja aktywnych obozów letnich oraz zimowych dla dzieci, młodzieży.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.