› FIRMY
› OGŁOSZENIA
› AUKCJE
A1 _ MAZURY DUZY

urzędy, instytucje, organizacje

›› służby mundurowe (4)
›› partie polityczne (4)
›› urzędy państwowe (12)
›› stowarzyszenia (22)
numer wpisu 3128, data dodania 2014.08.22, odsłon 4056, edytuj
Elbląg 82-300, ul. Próchnika 36/3
tel.  505 764 574

O stowarzyszeniu

Głównym celem stowarzyszenia jest promocja sportu i turystyki również dla osób niepełnosprawnych.

Nasze cele:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (w tym osób niepełnosprawnych),
  • wspierania rozwoju, promocji turystyki, krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym osób niepełnosprawnych),
  • przeciwdziałania patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia) i chorobom cywilizacyjnym przez aktywny sport, wypoczynek, rekreację i turystykę,
  • ochrony i promocji zdrowia – poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń i możliwości ich unikania związanymi z uprawianiem aktywnej turystyki, rekreacji i sportu,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i integracji międzypokoleniowej,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności wspieranie uprawiania aktywnej turystyki, rekreacji i sportu przez osoby niepełnosprawne,
  • rozpowszechniania i promowania aktywnej turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku rodzinnego,
  • promowanie aktywnej turystyki, rekreacji oraz wypoczynku dla osób starszych,
  • promowanie turystyki kwalifikowanej,
  • organizacja aktywnych obozów letnich oraz zimowych dla dzieci, młodzieży.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.